Intézményünk küldetése

A környezeti változások figyelembevételével, innovatív nevelőtestületünk révén úgy fejleszteni szolgáltatásunkat, hogy minden partnerünk elégedett legyen, jól érezze magát az intézményünkben.
Olyan környezet teremtése, hogy a gyermekek elfogadó, szeretetteljes légkörben fejlődjenek és töltsék a mindennapjaikat, a szülők biztonságban tudják gyermeküket.A munkatársak hivatásszeretettel, megalapozott tudással valósítsák meg kitűzött céljaikat, érjenek el jó eredményeket a nevelésben, és legyenek tagjai egy jó munkatársi körnek.
Az óvodaiskolai, iskolai, iskolaotthonos programunkkal biztosítani az óvodából az iskolába, általános iskolából a középiskolába való problémamentes átmenetet. A gyermekek nyitottságát, érzelmi motiváltságát megőrizve, felkelteni és megtartani igényüket a tanulás iránt. A gyermekeket felkészíteni a változó környezetben való biztonságos eligazodásra, kultúrált viselkedésre.A gyermekeket felkészíteni tanulmányi- és sportversenyekre, művészeti előadásokban való részvételre, az élethosszig tartó tanulásra. Differenciált bánásmóddal kompenzálni a társadalmi egyenlőtlenségekből eredő hátrányokat. A környezet kihívásaira megfelelő módon reagálni tudó, aktívan kommunikáló, cselekvésre kész gyermekeket nevelni.